Kontakt

L. Vojtìcha 1895/11
Boskovice 680 01

Telefon:

777 945 718

E-mail:
servis@autozacek.cz

Provozní doba:
Pondìlí-Pátek
7:30 - 16:00

Napite nm

Autoservis

Poskytujeme v podstatì všechny služby, které mùžete od Autoservisu oèekávat. Snažíme se je poskytovat takovým zpùsobem, aby mezi námi a zákazníkem vznikla dùvìra, která je nezbytná pro úspìšnou spolupráci.

  • Opravy havarovaných, nebo jinak poškozených karoserií a vozù
  • Diagnostika motorù, zapalování, øídících jednotek
  • Výmìna èelních autoskel
  • Servis autoklimatizace
  • Výmìna olejù - motor, pøevodovka
  • Autopùjèovna
  • Veškeré klempíøské, mechanické a lakýrnické práce

2011 Auto ek Vechna prva vyhrazena | Design by David Bittner | Code by Luk Prudil | Dom